Spotkanie działaczy pracujących z młodzieżą wędkarską w Okręgach PZW strefy południowo – wschodniej

W dniach 30.03 – 01.04.2023 r. w Pińczowie odbyło się coroczne spotkanie działaczy pracujących z młodzieżą w Okręgach PZW Strefy Południowo – Wschodniej, zorganizowane przez Okręg PZW Kielce. Wzięło w nim udział 19 przedstawicieli z 9 Okręgów PZW z Rzeszowa, Siedlec, Zamościa, Tarnowa, Nowego Sącza, Radomia, Lublina oraz Kielc.

 W imieniu Prezesa Okręgu PZW w Kielcach przybyłych działaczy powitał Wiceprezes ZO ds. Młodzieży kol. Łukasz Pater. 

Spotkaniu przewodniczył kol. Jarosław Łoziński opiekun Strefy Południowo - Wschodniej, Członek Rady ds. Młodzieży ZG PZW wraz z Koordynatorem Strefy Markiem Brzdąkiem.

Przedstawiciele Okręgowych Rad – Komisji Młodzieżowych omówili plany pracy na 2023 r. w swoich Okręgach oraz  imprezy młodzieżowe, które zorganizowali w 2022 r.

Omówiono plan pracy Rady ds. Młodzieży ZG PZW na roku 2023, a szczególności organizacje centralnych imprez dla dzieci i młodzieży ujętych terminarzu w krajowym.

Przedstawiono sprawozdanie z odbytej w dniach 24 – 26 luty 2023 r. VIII Ogólnopolskiej Halowej Olimpiady Młodzieży w Sportach Wędkarskich organizowanej przez Okręg PZW    w Kielcach, przedstawiono stan przygotowań do Letniej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Wędkarskich organizowanej przez Okręg PZW w Lublinie.

Podjęto decyzję w sprawie organizacji zawodów spławikowych dla młodzieży naszej strefy przez Okręg PZW w Nowym Sączu w dniach 8 – 10 września 2023 r.

Wymieniono doświadczenia dotyczące pracy z młodzieżą. Padło kilka ciekawych

pomysłów oraz trochę wniosków do Rada ds. Młodzieży ZG PZW.

Z pewnością zrobimy pożytek z uzyskanych informacji i pomysłów.

Spotkanie Strefy Południowo – Wschodniej odbyło się w miłej i koleżeńskiej atmosferze.

Serdeczne podziękowania  dla Okręgu PZW Kielce za zorganizowanie spotkania naszej strefy oraz przybyłym działaczom Okręgów PZW Ściany Południowo – Wschodniej.

Warto spotykać się i rozmawiać.

Podobne wiadomości