Spotkanie działaczy pracujących z młodzieżą wędkarską w Okręgach PZW strefy północno – wschodniej.

 

W dniach 11-12 marca br. w „Gościńcu pod Dębem” w Wilimach koło Biskupca, odbyło się coroczne spotkanie działaczy pracujących z młodzieżą wędkarską w Okręgach PZW strefy północno – wschodniej. W spotkaniu uczestniczyło 15 przedstawicieli Okręgów PZW: w Białymstoku, w Ciechanowie, w Olsztynie, w Skierniewicach oraz Okręgu Mazowieckiego PZW.

Tegorocznym organizatorem spotkania był Okręg PZW w Olsztynie.


Przybyłych gości przywitał Wiceprezes ds. Młodzieży Okręgu PZW w Olsztynie kol. Tomasz Butkiewicz, który dokonał otwarcia zebrania. Obradom przewodniczył kol. Eugeniusz Bochenek opiekun strefy północno – wschodniej z ramienia Rady ds. Młodzieży ZG PZW przy wsparciu kol. Agaty Statuckiej - sekretarza Rady ds. Młodzieży ZG PZW i koordynatora strefy północno – wschodniej.

 

Podczas spotkania omówiony został plan działalności Rady ds. Młodzieży ZG PZW w roku 2023, a w szczególności organizacja centralnych imprez dla dzieci i młodzieży w tym: Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieży w Sportach Wędkarskich, Centralnego Młodzieżowego Obozu Wędkarskiego w Oćwiece. Zaproszono do udziału w nich, a także do uczestnictwa w Uczniowskich Mistrzostwach Polski w Wędkarstwie Spławikowym oraz w Zawodach Rzutowych „Pierwszy Krok”.

 

W dalszej części spotkania strefy, przedstawiciele obecnych Okręgów PZW omówili zrealizowane w roku ubiegłym przedsięwzięcia skierowane do najmłodszych wędkarzy, a także te które planowane są w roku bieżącym. Organizacji tegorocznej imprezy dla młodzieży strefy północno - wschodniej podejmie się Okręg PZW w Skierniewicach, będą to zawody wędkarsko - sprawnościowe.

Podczas dyskusji, w sprawach różnych wymieniano doświadczenia w pracy na rzecz młodzieży wędkarskiej.

 

 

Składamy podziękowania Okręgowi PZW w Olsztynie za organizację spotkania oraz wszystkim przybyłym działaczom Okręgów PZW strefy północno – wschodniej za uczestnictwo w nim. 

 

Podobne wiadomości