Ogólnopolska Konferencja Działaczy Młodzieżowych PZW Pińczów 2023

Ogólnopolska Konferencja Działaczy Młodzieżowych PZW Pińczów 2023 (03.-05. listopada 2023)

Na konferencje przybyło 78 uczestników z 36 Okręgów.

Konferencję otworzył Wiceprezes ds. Sportu i Młodzieży ZG PZW Dariusz Ciechański. Powitał przybyłych gości i odczytał list powitalny do uczestników wystosowany przez Panią Prezes ZG PZW  Beaty Olejarz.

Minutą ciszy uczczono zmarłych działaczy.

Uroczyście wręczono medal Kol. Andrzejowi Ulanowskiemu z okazji 50-lecia szkółek wędkarskich i pracy z młodzieżą.

Podziękowania w formie okolicznościowych grawerów otrzymały Okręgi PZW: Mazowiecki, Radom, Poznań, Zielona Góra, Kielce, Opole, Lublin, Konin i Koło PZW nr 12 Powiercie za pomoc i organizację ogólnopolskich imprez młodzieżowych.

Wiceprezes Dariusz Ciechański wraz z całą Radą ds. Młodzieży przedstawili podsumowanie pracy Rady Młodzieży w roku 2023. Były to sprawozdania z obozów wędkarskich, olimpiad, zawodów, narodowego dnia sportu.

Przedstawiono kalendarz imprez na rok 2024 organizowanych pod patronatem Rady ds. Młodzieży.

Zaprezentowano sponsorów wspierających działalności młodzieżową na szczeblu ogólnopolskim.

Szczegółowo omówiono przebieg imprez związanych z promocją i rozwojem sportu wędkarskiego wśród dzieci i młodzieży w roku 2023.

Wyświetlono filmy z obozu wędkarskiego w  Oćwiece, Narodowego Dnia Sportu przy Stadionie Narodowym.

Ostatnim punktem spotkania była dyskusja. W jej trakcie omówiono:

  1. Wsparcie materialne dla Okręgów, które wykażą się inicjatywą zorganizowania ciekawych imprez, obozów dla młodzieży za wyjątkiem zawodów z okazji Dnia Dziecka.
  2. Możliwość pozyskania przez Okręgi sprzętu (wędki, ciężarki) do dyscypliny rzutowej.
  3. Przedstawienie i sposób pozyskania dla Okręgów książek ,,Ryby, rybki, rybeczki…” od MRiRW.
  4. Dzięki przekazaniu sprzętu wędkarskiego przez sponsorów na rzecz Rady ds. Młodzieży Okręgi PZW mogą występować o wsparcie przy organizacji imprez dla dzieci.
  5. Przyczyny rezygnacji Rady Młodzieży z organizacji Finału Szkolnych Mistrzostw Okręgu Opolskiego wraz ze Szkolnymi Związkami Sportowymi, a w zamian zorganizowanie ,,Pierwszych Spławikowych Mistrzostw Polski Szkółek Wędkarskich” wraz z Okręgiem PZW w Częstochowie na zbiorniku Kalety.
  6. Przeprowadzenie dwóch turnusów obozu wędkarskiego w Oćwiece w jednym ciągu i rezygnację z wycieczek terenowych. Dalsza współpraca z Jarosławem Pałaszem w szkoleniu młodzieży z zakresu pomocy przedmedycznej.
  7. Rozpoczęcie prac nad nową książeczką instruktorsko – szkoleniową dla instruktorów i inspektorów szkolenia młodzieży.
  8. Propozycję Rady Młodzieży zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń dla przyszłych instruktorów dyscypliny rzutowej. O przeprowadzenie takich szkoleń zwrócił się do Kol. Jacka Kuzy wraz z Waldemarem Koniecznym. Kursy przeprowadzane były by w poszczególnych strefach działalności młodzieżowej.

 

 

Podobne wiadomości